Alūksnes novada domes 15.04.2015. Finanšu komitejas sēdes darba kārtība


2015.gada 15.aprīlis, plkst.10:00

Mazā zāle

Darba kārtībā:

  1. Par grozījumu Alūksnes novada domes 26.09.2013. lēmumā Nr.428 "Par maksas apstiprināšanu Alūksnes novada Dzimtsarakstu nodaļas sniegtajiem maksas pakalpojumiem".
  2. Par sabiedriskās kārtības nodrošināšanas uzdevumu realizēšanu Apes novada pašvaldībā.
  3. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 18.12.2014. lēmumā Nr.468 "Par amata vietu un amatpersonu un darbinieku atlīdzības apstiprināšanu".
  4. Par Annas pagasta pārvaldes iesnieguma izskatīšanu par līdzekļu saskaņošanu projektam.

br> Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: [email protected]

https://alfaakb.com

profshina.kiev.ua/nokian

У нашей организации авторитетный веб портал , он рассказывает про чистка оружия militarycenter.com.ua