Alūksnes novada domes
Tautsaimniecības komitejas sēde

2014.gada 9.aprīlī, plkst.14:00

Mazā zāle

Darba kārtībā:

  1. Par dzīvojamās mājas „Bērzi”, Mālupē, Mālupes pagastā, Alūksnes novadā, dzīvokļa īpašumam Nr.14 piederošo zemesgabala kopīpašuma daļu nodošanu īpašumā bez atlīdzības.
  2. Par izmaiņām Alūksnes novada pašvaldības nekustamo īpašumu, kuri var tikt nodoti atsavināšanai, nomai sarakstā.
  3. Par Alūksnes novada pašvaldības autoceļu saraksta ar noteiktām ikdienas uzturēšanas klasēm ziemas un vasaras sezonai apstiprināšanu.
  4. Par grozījumu Alūksnes novada domes 27.03.2014. lēmumā Nr.128 „Par līdzekļu izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem jumta remontam”.
  5. Par projektu ieceru apstiprināšanu izglītības iestāžu energoefektivitātes paaugstināšanai.
  6. Par J.ČUGUNOVAS iesnieguma izskatīšanu par jaunas amata vietas izveidošanu.

br> Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: [email protected]

http://techno-centre.niko.ua

booker.in.ua

www.militarycenter.com.ua