ALŪKSNES NOVADA DOMES ĀRKARTAS SĒDE
2017. gada 4. septembrī, plkst. 13:00

Mazā zāle

Darba kārtībā:

  1. Par atteikumu pārņemt   īpašumā bezmantinieka mantu Mežinieku ielā 6-8, Alūksnē, Alūksnes novadā.
  2. Par līdzekļu izdalīšanu no Ceļu un ielu uzkrājuma fonda.
  3. Par pašvaldības līdzfinansējuma nodrošināšanu lietavu radīto zaudējumu novēršanai.
  4. Par līdzekļu piešķiršanu policijai.
  5. Par maksas pakalpojumu Jaunlaicenes sākumskolā.
  6. Par investīcijas projekta noteikšanu un aizņēmumu tā īstenošanai.
  7. Par pastāvīgās komisijas “Alūksnes novada vēlēšanu komisija” sastāva ievēlēšanu.
  8. Informācija par īpašumu Uzvaras ielā 1, Alūksnē.br> Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: [email protected]

https://best-products.reviews

www.topobzor.info

контроль доступа