ALŪKSNES NOVADA DOMES ĀRKĀRTAS SĒDE
2015. gada 5.oktobrī, plkst. 15:00

Mazā zāle

Darba kārtībā:

  1. Par piedalīšanos Centrālā Baltijas jūras reģiona programmas projektu konkursā.
  2. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 28.05.2015. lēmumā Nr.182 “Par atbalstu un līdzekļu pārkārtošanu Tūrisma informācijas centra un Bībeles muzeja skvēra labiekārtošanai”.
  3. Par saistošo noteikumu “Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Alūksnes novadā” izdošanu.
  4. Par darba attiecību izbeigšanu ar Līgu KAULU.
  5. Par domes priekšsēdētāja A.DUKUĻA komandējumu.br> Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: [email protected]

https://monaliza.kiev.ua

www.best-mining.com.ua

https://pills24.com.ua