Alūksnes novada domes 07.06.2011. sēdes
DARBA KĀRTĪBA

plkst.10.00, 311. kabinetā


     1. Par saistošo noteikumu Nr.18/2011 „Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības budžetā 2011.gadam” apstiprināšanu (lēmuma projektu sagatavojusi E.ŅEDAIVODINA, saskaņojis A.UPĪTS, nav izskatīts komitejās).

SĒDES SLĒGTĀ DAĻA


br> Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: [email protected]

https://pharmacy24.com.ua

ry-diplomer.com