http://www.aluksnetourism.info/Zeltiņi

Zeltiņu pagasta teritorijas plānojums

I.daļa Apraksts

Apbūves noteikumi

Kartes:
Plānotā (atļautā) teritorijas izmantošana
www.progressive.ua

www.gazon.net.ua

http://1cs.com.ua